Vesa Heikkonen

Vesa Heikkonen

Verkställande direktör fr.o.m. 1.1.2020