Perinteisestä jäte­huollosta materiaali­ketjujen kokonais­hallintaan

Vuosi 2019 oli fuusioituneen Rosk´n Roll Oy Ab:n ensimmäinen vuosi. Toimintamme ulottuu perinteisestä jätehuollosta yhä laajemmin materiaaliketjujen kokonaishallintaan, jalostukseen ja hyödyntämiseen. Mukaan ovat tulleet entistä vahvemmin mm. ravinteiden hyödyntäminen, energiantuotanto ja oman toiminnan energiatehokkuus. Lue koko toimitusjohtajan katsaus.

1 576 470
sekajätetyhjennystä
vuodessa

Investointeja
12 656 528 euroa

LUE RAKENTAMISEN VUODESTA

Kierrätysaste
nousuun

Sekä jätteen keräys- että vastaanottopalveluissa työskenneltiin kierrätysasteen nostamiseksi.

LUE JÄTEHUOLTOPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ