Kilpilahden materiaalikeskus KILKEn sisäänkäynti

Rakentaminen

Vuonna 2019 toteutettiin useita suuria investointeja, joilla parannetaan yhtiön palveluverkostoa ja ympäristön­suojelu­järjestelmien tasoa entisestään. Yhtiö rahoitti investointinsa suunnitelmansa mukaisesti purkamalla sijoituksiaan eikä lainoitusta investointien rahoitukseen tarvittu.

Tilikauden investointien kokonaismäärä oli 12 656 528 euroa. Suurin yksittäinen investointikohde oli Kilpilahden materiaalikeskus KILKE (7 241 479 e), jonka ensimmäiset vaiheet saatiin toimintakauden aikana viimeistelyä vaille valmiiksi.

Tulevaisuuden aluetarpeisiin vastataan valmistelemalla alueita louhimalla niistä kiviainekset pois. Kiviainesten louhintaan Kilpilahdessa ja Munkkaalla investoitiin yhteensä 1 849 358 e. Domargårdin ja Munkkaan jätekeskusalueilla investoitiin kaasunkeräyksen tehostamiseen (381 677 e), vesien hallintaan (274 121 e) ja muihin rakenteisiin (518 655 e). Lisäksi asfaltoitiin kenttiä ja tiealueita (426 882 e).

Lisäksi investoitiin useiden eri jäteasemien rakennuksiin ja rakennelmiin investoitiin (1 511 753 e), koneisiin ja kalustoon (433 103 e), tietotekniikkaan (59 210 e) ja Loviisan jäteaseman automatisointipilotointiin (16 433 e). Suurin jäteasemainvestointi oli Tammisaaren uusi jäteasema, joka saadaan valmiiksi ja käyttöön kesällä 2020.