Asiakkaamme

Asiakkaamme
Vakituisia asuinkiinteistöjä jätehuollon piirissä 61 235
Vapaa-ajan kiinteistöjä jätehuollon piirissä 29 136
Asukkaita toimialueellamme 228 000

Asiakastyytyväisyys 2019

Asiakkaiden antama arvosana (asteikko 1-6)
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu on ystävällistä ja palvelualtista 5,16
Sain asiakaspalvelun kautta asiani hoidettua 5,04
Jäteastian tyhjennys
Jäteastian tyhjennys on tapahtunut sovitusti 5,4
Jäteauton kuljettaja on hoitanut työnsä hyvin 5,52
Jäteasemat
Jäteasemalla on hyvä asiakaspalvelu 5,28
Jäteasemalla on helppo asioida 5,16
Asiakkaan antama kokonaisarvosana Rosk’n Rollin toiminnalle 5,04

Asiakaspalvelumalli

Vuonna 2019 yhtiössä rakennettiin asiakaspalvelumallia palvelumuotoilun keinoin. Malli otettiin käyttöön syksyllä.

Palvelumalli kuvaa palvelutilanteen ja antaa ohjeet asiakkaan kohtaamiseen palvelutilanteen eri vaiheissa. Sen tarkoituksena on yhtenäistää palvelua ja varmistaa palvelun korkea laatu yhtiön eri toimipisteissä. Malli pohjautuu asiakastarpeisiin, joita selvitettiin asiakastutkimuksen avulla.

Palvelumallin kehittämiseen osallistui koko asiakasrajapinnassa työskentelevä henkilöstö. Henkilöstön valmennuksesta palvelumallin kehittämisen vaiheissa ja käyttöönotossa vastasi Informatum Research Oy.