Våra kunder

Våra kunder
Stadigvarande bostadsfastigheter som omfattas av avfallshanteringen 61 235
Fritidsbosträder som omfattas av avfallshanteringen 29 136
Invånare inom vårt verksamhetsområde 228 000

Kundnöjdhet 2019

Vitsord av kunderna (skala 1-6)
Kundtjänst
Kundtjänsten är vänlig och hjälpsam 5,16
Jag fick mitt ärende uträttat via kundtjänsten 5,04
Tömning av avfallskärl
Tömningen av avfallskärlet har skett enligt överenskommelse 5,4
Sopbilens förare har skött arbetet väl 5,52
Avfallsstationerna
Avfallsstationen har bra kundservice 5,28
Det är lätt att uträtta sina ärenden på avfallsstationen 5,16
Kundens helhetsvitsord för Rosk’n Rolls verksamhet 5,04

Modellen för kundservice

År 2019 byggdes det i bolaget upp en modell för kundservice med metoder från tjänstedesign. Modellen togs i bruk på hösten.

Servicemodellen beskriver servicetillfället och ger anvisningar om hur kunden ska bemötas under olika skeden av kundservicetillfället. Avsikten med modellen är att förenhetliga servicen och säkra en högklassig service på bolagets olika verksamhetsställen. Modellen baserar sig på kundbehov och dessa utreddes med hjälp av en kundundersökning.

I utvecklingsarbetet av servicemodellen deltog hela den personal som jobbar i kundgränssnittet. Informatum Research Oy svarade för att inskola personalen under servicemodellens utvecklingsskeden och ibruktagande.