Från traditionell avfallshantering till övergripande kontroll av materialkedjor

År 2019 var det första året för det fusionerade Rosk´n Roll Oy Ab. Vår verksamhet sträcker sig allt mer omfattande från den traditionella avfallshanteringen till en komplett hantering, bearbetning och utnyttjande av materialkedjor. Verksamheten inkluderar i allt större grad bland annat utnyttjande av näringsämnen, energiproduktion och den egna verksamhetens energieffektivitet. Läs verkställande direktörens översikt.

1 576 470
blandavfalls-
tömningar
i året

Investeringar
12 656 528 euro

LÄS OM ÅRETS BYGGPROJEKT

Återvinningsgraden
ökade

Inom både avfallsmottagnings- och insamlingstjänsterna arbetade man för att öka återvinningsgraden.

LÄS OM UTVECKLANDET AV AVFALLSHANTERINGSSERVICEN