Integritets policy

Rosk’n Roll Oy Ab ansvarar för nätsidorna och deras underhåll.

Vilken information samlar Rosk’n Roll om mig?

Personlig information

Du kan frivilligt ge personlig information till Rosk’n Roll till exempel via blanketter på nätsidan. Personlig information kan till exempel vara namn och e-postadress.

Användning av kakor

På våra sidor använder vi en så kallad cookie-funktion det vill säga kakor. Med hjälp av kakorna samlar vi in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på rosknroll-dev.thefactori.com-nätsidor:

  • Typ av webläsare
  • Operativsystem
  • Sidor personen besökt

Ifall du inte vill godkänna kakor kan du ändra inställningarna för din webläsare. Du observerar väl att Rosk’n Roll anser att du godkänt användningen av kakor ifall du inte inaktiverat dem.

Hur använder Rosk’n Roll mina uppgifter?

Rosk’n Roll använder personuppgifter du gett endast:

  • För att leverera den information du bett om och svara på dina förfrågningar.
  • I marknadsföringssyfte, ifall du get ditt samtycke till det.

Rosk’n Roll lagrar statistik om användningen av nätsidorna för att garantera nätets tekniska genomförande och användning. Med hjälp av informationen får Rosk’n Roll också en bild av besökarnas användarupplevelse och kan utnyttja informationen för att utveckla nätsidorna.

I vilka fall kan Rosk’n Roll kontakta mig?

Vi kontaktar dig:

  • För att svara på din begäran av information eller kontaktbegäran.
  • I marknadsföringssyfte, ifall du get ditt samtycke till det.

Hur länge sparar Rosk’n Roll mina personliga uppgifter?

Dina uppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för att svara på din begäran eller leverera de tjänster du har gått med på att ta emot. Efter det här kan vi tidvis kontakta dig ifall du inte förbjudit oss att göra det. Inga uppgifter sparas längre än nödvändigt.

Överlåter Rosk’n Roll mina uppgifter till någon annan?

Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och överlåter dem inte i andra än de i fall lagen kräver eller tillåter det (till exempel till förvaltningsmyndigheterna eller polisen).

Länkar till nätsidor som upprätthålls av en tredje part

Denna integritetspolicy gäller endast den personliga information som Rosk’n Roll samlar in och inte nätsidor som upprätthålls av en tredje part. Rosk’n Roll ansvarar inte för integritetspolicyn på de nätsidor som upprätthålls av en tredje part.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi uppdaterar möjligen tidvis den här policyn, så vi uppmanar dig att följa med eventuelle uppdateringar på den här sidan.

Ifall du har frågor gällande vår integritetspolicy, ta kontakt:

Rosk’n Roll Oy Ab
rosknroll@rosknroll.fi