Tillgänglighetsredogörelse

Den här tillgänglighetsredogörelsen gäller vk2019.rosknroll.fi-webbtjänst. Webbsidorna är publicerad år 2020 vilket betyder att de bör följa WCAG 2.1 -kriteriets AA-nivå.

Vk2019.rosknroll.fi-webbtjänst uppfyller de kritiska A och AA -tillgänglighetskraven med följande undantag:

• tillgänglighet av pdf-filer

Feedback på tillgängligheten?
Du kan skicka oss feedback via e-post till adressen neuvonta@rosknroll.fi om du märkte en tillgänglighetsbrist på vår webbtjänst. Vi gör vårt bästa för att korrigera bristen så snart som möjligt.