Miljöansvar

År 2019 utvecklade vi mätning och uppföljning av de miljökonsekvenser som berör vår verksamhet. Nya mätinstrument som togs i bruk var utsläppsbokföring över växthusgaser och återvinningsgrad för regionalt hushållsavfall. Beräkningar över växthusgasutsläpp inkluderar de centrala bastjänsterna i bolagets verksamhet (tömning av avfallskärl, avfallsstationer, avfallscentraler samt nätverket för ekopunkter och blandavfallspunkter).

Under verksamhetsåret beräknades mängden hushållsavfall och återvinningsgraden för första gången som en helhet av det avfall som alla regionala aktörer insamlat och mottagit. Det här blev möjligt tack vare den modell som utvecklats i CircHubs-projektet och som bolaget tagit i bruk. I modellen kompletterades vår bolags avfallsuppgifter med andra aktörers, som Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab:s och Suomen Palautuspakkaus Oy:s avfall.

Miljösynvinkel närvarande i all vår verksamhet

Miljön tas kontinuerligt i beaktande i bolagets all verksamhet och alla tjänster bland annat så här:

  • Vi letar efter nya sätt att främja återvinning av material och näringsämnen.
  • Vi hanterar och minskar på växthusgasutsläpp och andra miljöolägenheter från vår verksamhet.
  • Vi ger rådgivning och motiverar invånare i ärenden som berör avfall. I rådgivningsmöten nådde vi ut till över 3 000 invånare i 2019. Barn och ungdomar utgör en speciell målgrupp för vår rådgivning.
  • Anskaffningar och konkurrensutsättningar inkluderar miljökriterier.

Läs uppgifterna om avfallscentralernas och -stationernas vattenobservationer

Läs om mängden deponigaser som tagits till vara vid avfallscentralerna

Läs mera om våra kanaler för avfallsrådgivning och kommunikation