Ekonomi och personal

Yhtiön henkilökuntaa yhteiskuvassa

Läs bolagets bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse 2019 (pdf)

Nyckeltal 2019

Omsättning 26,4 M €
Andel köpta tjänster av omsättningen 65,5 %
Investeringsutgifter av omsättningen 48,7 %
Grundavgiftsinkomst/år 2,9 M €
Grundavgiften för en fast bostad / månad, moms 0 % 1,88 €
Tömningspris för blandavfallskärl, medeltal, moms 0 %, 240 l kärl 5,08 €
Personår 80

Grundavgift

Hushållens grundavgift för avfallshanteringen är en bostadsspecifik månadsavgift, som bestäms åt ägaren eller användaren av en fast- eller fritidsbostad. Med grundavgiften bekostas de avfallshanteringsuppgifter kommunen har enligt lagen.

Personalens arbetstillfredsställelse 2019

 

Verksamhet Vitsord (skala 1-6)
Företagets arbetssätt 4,86
Intern kommunikation 4,43
Relationer 4.96
Ledarskap 4,99
Egna arbetsuppgifter och arbetsförhållande 4,90
Sammanlagt 4,84

Sysselsättning och samarbete med läroanstalter

Verksamhet Personantal
Arbetsprövning 2
Sommararbete- och praktikplatser 27
Avhandlingar 2
Övrigt samarbete med läroanstalter* ca 30
Övrig sysselsättning Kontinuerligt samarbete med lokalorganisationer, bl.a. rehabiliterande arbetsverksamhet och övrig sysselsättning av tredje sektorn.

* Deltar i den nationella ”Välkommen till oss”- kampanjen av Förbundet för Finländskt Arbete. Skräddarsydda studiebesök för studerande vid Careeria i Borgå för att bekanta sig med avfallstransportservicen och verksamheten vid Domargårds avfallscentral.