Verkställande direktörens översikt

År 2019 var det första året för det fusionerade Rosk´n Roll Oy Ab. Nu rullar avfallsservicen i östra och västra Nyland på i samma takt ledd av en organisation.

Avfallshantering är ändå inte en show som dras av ett bolag, utan vi har som samarbetspartners ett flertal aktörer inom branschen för planering, transport, materialhantering och -utnyttjande samt på många andra delområden inom verksamheten. Vi behöver kontinuerligt också till nya partners.

Vår verksamhet sträcker sig allt mer omfattande från den traditionella avfallshanteringen till en komplett hantering, bearbetning och utnyttjande av materialkedjor. Verksamheten inkluderar i allt större grad bland annat utnyttjande av näringsämnen, energiproduktion och den egna verksamhetens energieffektivitet. Verksamheten utvecklas allt mer som delar av större helheter som baserar på nätverk och växelverkan än ur endast ett lokalt avfallshanteringsperspektiv. Med ett omfångsrikt samarbete har vi bättre möjligheter att för vår del hitta lösningar för att såväl öka på återvinningsgraden, behärska klimatförändringar som att anordna lokala tjänster bättre än tidigare.

År 2019 var verkställande direktör Jukka Paavilainens sista år som verkställande direktör på Rosk´n Roll då han på våren 2020 gick i välförtjänt pension. Vårt bolag fortsätter på den tydligt utstakade vägen mot framtida utmaningar tillsammans med en kompetent och motiverad personal samt goda nätverk av samarbetspartners.

Tack till personalen och alla samarbetspartners för det gångna året!

Vesa Heikkonen
verkställande direktör

Vesa Heikkonen