Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2019 oli fuusioituneen Rosk’n Roll Oy Ab:n ensimmäinen vuosi. Itäisen ja läntisen Uudenmaan jätehuolto rullaa nyt samalla rytmillä eteenpäin yhden organisaation järjestämänä.

Jätehuolto ei kuitenkaan ole yhden yhtiön show, vaan meillä on kumppaneina useita alan toimijoita suunnittelussa, kuljetuksissa, materiaalien käsittelyssä ja hyödyntämisessä sekä monella muulla toiminnan osa-alueella. Myös uusia kumppaneita tarvitaan jatkuvasti.

Toimintamme ulottuu perinteisestä jätehuollosta yhä laajemmin materiaaliketjujen kokonaishallintaan, jalostukseen ja hyödyntämiseen. Mukaan ovat tulleet entistä vahvemmin mm. ravinteiden hyödyntäminen, energiantuotanto ja oman toiminnan energiatehokkuus. Toimintaa kehitetään enemmän verkostoihin ja vuorovaikutukseen perustuvien laajempien kokonaisuuksien osana kuin vain paikallisen jätehuollon näkökulmasta. Laaja-alaisella yhteistyöllä meillä on paremmat mahdollisuudet löytää osaltamme ratkaisuja niin kierrätysasteen nostamiseen, ilmastonmuutoksen hillintään kuin paikallisen palvelun järjestämiseen entistäkin paremmin.

Vuosi 2019 oli Rosk’n Rollissa toimitusjohtaja Jukka Paavilaisen viimeinen vuosi toimitusjohtajana hänen siirtyessä keväällä 2020 ansaitulle eläkkeelle. Yhtiömme jatkaa selkeästi viitoitetulla tiellä kohti tulevaisuuden haasteita yhdessä osaavan ja motivoituneen henkilöstön sekä hyvien yhteistyökumppaniverkostojen kanssa.

Kiitos henkilökunnalle ja kaikille yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta!

Vesa Heikkonen
toimitusjohtaja

Vesa Heikkonen