Jätehuoltopalvelut

Kierrätysaste nousuun

Toimintavuonna tehtiin töitä monella saralla kierrätysasteen nostamiseksi:

  • laajennettiin kiinteistöjen hyötyjätekeräyksiä
  • laajennettiin monilokeropalvelun keräysaluetta
  • aloitettiin muovituotteiden keräys kaikilla jäteasemilla.

Hyötyjätekeräykset

Erityisen voimakkaasti toimintakauden aikana kasvoi muovipakkausten erilliskeräys. Keräys alkoi vuoden 2018 loppupuolella, ja vuoden 2019 aikana keräykseen liittyneiden asiakaskiinteistöjen määrä nelinkertaistui. Toimintavuoden lopulla asiakaskiinteistöjä keräyksen piirissä oli noin 1000.

Jo aikaisemmin alkaneiden keräysten asiakasmäärät lisääntyivät: lasin ja metallin asiakasmäärät kasvoivat yli 50 %, kartonki- ja biojätekeräysten maltillisemmin.

Kesällä 2019 jätelautakunta päätti erilliskeräyksen velvoiterajojen kiristämisestä. Muovi- ja lasipakkausten sekä metallin osalta erilliskeräysvelvoite koskee 1.4.2020 alkaen kaikkia asuinkiinteistöjä, joissa on vähintään 20 huoneistoa. Kartongin osalta raja oli jo ennestään sama. Biojätteen erilliskeräyksen velvoiterajana säilyi viisi huoneistoa.

Hyötyjätteiden erilliskeräyksissä mukana olevat kiinteistöt

Erilliskeräys 2017 2018 2019
Biojätekeräys 2 998 3 274 4 270
Kartongin keräys 1 483 1 969 2 011
Metallin keräys 246 414 856
Lasipakkausten keräys 243 412 922
Muovipakkausten keräys 992

Tilanne 31.12.2019 sisältäen kaikki kunnalliseen palveluun liittyneet asiakkaat kuten asunto-osakeyhtiöt ja koulut.

Kiertävillä Otto ja Romulus -keräyksillä saatiin talteen 149 000 tonnia metalliromua ja vaarallista jätettä. Lue lisää kiertävistä keräyksistä.

Monilokeropalvelu

Monilokeropalvelussamme asiakas saa kiinteistölleen käyttöönsä nelilokeroisen astian, jossa kerätään metallia ja kartonkia sekä lasi- ja muovipakkauksia. Sekajätteelle voi ottaa biojätteen kanssa yhteisen kaksilokeroastian tai vaihtoehtoisesti perinteisen sekajäteastian.

Monilokeropalvelu on jo vuosia ollut laajasti saatavilla Itä-Uudenmaan kuntien taajamissa. Länsi-Uudenmaan alueella palvelu rajoittui aluksi vain Lohjan ja Vihdin määrätyille taajama-alueille. Vuoden 2019 aikana palvelun saatavuus laajeni alueellisesti voimakkaasti ja vuoden lopulla se oli saatavilla Lohjan ja Vihdin lisäksi myös Karkkilassa, Siuntiossa, Inkoossa ja Raaseporissa. Palveluun liittyneitä asiakkaita oli vuoden lopulla jo noin 1400 asiakaskiinteistöä, joista valtaosa oli omakotitaloja.

Monilokeropalvelussa mukana olevat kiinteistöt

Vuosi kpl
2018 978
2019 1575

Muovituotteiden erilliskeräys

Joulukuussa 2019 Rosk’n Roll aloitti kotitalouksien muovituotteiden erilliskeräyksen jäteasemillaan. Muovituotteiden keräys on maassamme jäänyt vielä erilaisten kokeilujen asteelle. Rosk’n Roll oli ensimmäinen jäteyhtiö Suomessa, joka ryhtyi keräämään muovituotteita vakituisena palveluna kattavasti koko toimialueellaan, kaikilla jäteasemillaan. Rosk’n Rollilta muovituotteet ohjataan Lahteen Päijät-Hämeen Jätehuollon lajittelulaitokseen, joka tunnistaa muovilaadut ja ohjaa ne eteenpäin materiaalina hyödynnettäväksi.

Rosk'n Rollin työntekijä pitelee muovituotekylttiä jäteasemalla

Materiaalivirtojen kehitys

2015 2016 2017 2018 2019
Sekalainen yhdyskuntajäte kg/as 287,6 286,2 285,6 299,0 296,8
Erilliskerätty biojäte kg/as 25,1 26,8 25,4  27,2 28,1
Vaaralliset jätteet kotitalouksista kg/as 14,2 14,3 15,2 16,2 17,1

Yhdyskuntajätteen hyötykäytön kehitys

2015 2016 2017 2018 2019
Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen (%) 20,8 20,6 21,8 22,5 23,01
Yhtyskuntajätteestä energiahyödyntämiseen (%) 61,8 72,3 75,0 72,4 72,41
Yhdyskuntajätteestä kaatopaikalle (%) 12,7 0,7 1,6 3,4 2,72

Jätemäärien kehitys (tn)

Jätelaji 2015 2016 2017 2018 2019
Asbesti 623,50 673,12 899,22 947,88 892,23
Betoni- ja tiilijäte 23 350,15 22 944,07 39 926,83 9 304,31 9 819,33
Haravointijäte 4 845,71 3 342,09 4 192,92 4 631,62 7 035,16
Kyllästetty puu 971,79 923,27 1 096,36 1 433,78 1 701,62
Metalli 3 262,58 3 228,03 3 508,39 3 811,12 4 235,58
Puujäte 11 541,74 11 200,43 14 456,34 23 383,03 14 849,73
Risut, oksat ja kannot 3 758,39 4 537,08 6 136,84 6 296,13 9 727,69
Sähkölaitteet 2 103,72 2 060,30 2 128,43 2 164,45 2 183,37
Rakennusjäte 12 169,00 11 091,45 6 648,95 2 388,00 1 318,92
Vaaralliset jätteet 744,95 793,48 827,54 846,09 836,64
Pilaantumattomat maa-ainekset 159 156,91 197 853,33 212 554,20 228 589,24 215 681,26
Lievästi pilaantuneet maa-ainekset 42 176,32 36 311,00 24 238,82 19 157,80 22 559,30
Romuajoneuvot 372,24 303,00 298,82 389,88 319,58
Tuotantotoiminnan jäte 24 158,02 23 884,95 24 633,62 30 704,53 12 483,32
Sekajäte 66 205,97 65 708,98 65 389,44 68 283,30 67 491,65
Biojäte 5 758,08 6 148,58 5 823,50 6 215,52 6 400,54
Lasi 942,90 1 134,32 1 131,42 1 042,54 1 038,46

Taulukkoon on koottu Rosk'n Roll Oy Ab:n keräämät ja yhtiön vastaanottopisteiden kautta kulkevat jätemäärät.