Ympäristövastuu

Vuonna 2019 kehitimme toimintamme ympäristövaikutuksiin liittyvää mittaamista ja seurantaa. Uusina mittareina käyttöön otettiin kasvihuonekaasujen päästötilinpito ja seudullinen yhdyskuntajätteiden kierrätysaste. Kasvihuone­kaasu­päästö­laskennassa on mukana yhtiön toiminnan keskeiset peruspalvelut (jäteastian tyhjennykset, jäteasemat, jätekeskukset sekä eko- ja sekajätepisteverkosto).

Yhdyskuntajätteiden määrää ja kierrätysastetta arvioitiin toimintavuonna ensimmäistä kertaa kokonaisuutena kaikkien seudullisten toimijoiden keräämistä ja vastaanottamista jätteistä. Tämän mahdollisti yhtiössä käyttöönotettu, CircHubs-hankeeessa kehitetty malli. Siinä yhtiömme jätetietoja täydensivät arviot muiden toimijoiden, kuten Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n ja Suomen Palautuspakkaus Oy:n, jätteistä.

Ympäristönäkökulma mukana kaikessa toiminnassamme

Ympäristö huomioidaan jatkuvasti yhtiön kaikessa toiminnassa ja palveluissa muun muassa näin:

  • Etsimme uusia tapoja edistää materiaali- ja ravinnekierrätystä.
  • Hallitsemme ja vähennämme toimintamme kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristöhaittoja.
  • Neuvomme ja motivoimme asukkaita jätteisiin liittyvissä asioissa. Vuonna 2019 tavoitimme yli 3000 asukasta järjestämissämme neuvontatilaisuuksissa. Lapset ja nuoret ovat neuvonnan erityisenä kohderyhmänä.
  • Ympäristökriteerit ovat mukana hankinnoissa ja kilpailutuksissa.

Katso tiedot jätekeskusten ja -asemien vesitarkkailusta  

Katso jätekeskuksissa talteenotetun kaatopaikkakaasun määrä

Lue lisää jäteneuvonnan ja viestinnän kanavistamme