Avfallsstationer och -centraler

Toimialueen kartta

Avfallsstationernas besökssiffror 2019

Avfallsstation Besökare (st) Avfallsstation Besökare (st)
Lojo, Munka 70832 Borgå, Domargård 79176
Vichtis 24754 Sibbo 27999
Ekenäs 17906 Lovisa 16369
Karis 18000 Borgnäs 4642
Hangö 16139 Askola 3183
Högfors 10357 Strömfors 1550
Ingå 6944
Pusula 5060
Karislojo 3080

Vattenobservationer 2019

Avfallscentral/-station Observationens art Observationstäthet Observationspunkter Analyser per år
Borgå avfallscentral, Domargård Områdets vatten 1–3 ggr/år 7 149
Omgivningens grundvatten 3 ggr/år 11 595
Omgivningens ytvatten 3 ggr/år 7 334
Sibbo avfallsstation Områdets vatten 2 ggr/år 6 166
Omgivningens grundvatten 2 ggr/år 7 182
Omgivningens ytvatten 2 ggr/år 5 141
Lojo avfallscentral, Munka Områdets vatten 1–12 ggr/år 9 396
Omgivningens grundvatten 2 ggr/år 10 374
Omgivningens ytvatten 2–4 ggr/år 4 249
Vichtis avfallsstation Områdets vatten 2 ggr/år 6 219
Omgivningens grundvatten 2 ggr/år 5 137
Omgivningens ytvatten 2 ggr/år 5 145
Pusula avfallsstation Omgivningens ytvatten 2 ggr/år 1 22
Karislojo avfallsstation Omgivningens ytvatten 1 ggr/år 1 21

Dessutom deltar Rosk’n Roll i gemensamma vattenobservationer gällande Munka avfallscentral i Lojo, Karis avfallsstation, Hangö avfallsstation samt Sköldvik materialcenter i Borgå.

Mängden uppsamlad deponigas och beräknad uppsamlingsgrad

Avfallscentral 2016 2017 2018 2019
Borgå avfallscentral, Domargård Mängden uppsamlad metan (tn) 381 273 225 205
Uppsamling av metan (%) 50 40 41 38
Lojo avfallscentral, Munka Mängden uppsamlad metan (tn) 203 194 272 209
Uppsamling av metan (%) 20 21 25 22

Uppsamlingsgraden av mängden uppsamlad deponigas är uppskattad